Verified carbon standard (VCS)

Verified Carbon Standard (VCS), kar amacı gütmeyen Verra kuruluşu tarafından geliştirilen ve yürütülen bir gönüllü emisyon azaltım programı ve standartıdır. VCS programı, karbon offsetting alanındaki birçok paydaş tarafından kabul görmekte ve referans olarak kabul edilmektedir. VSC programı GHG emisyonlarının azaltımına katkı sağlayan faydalı projeleri standartlar kapsamında sertifikalandırmaktadır.

Bu sertifika programının yannıda VCS, sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltan projelere  karbon kredilerinin verildiği bir kredilendirme mekanizması da sunmaktadır. VCS programı şu anda en çok karbon kredisi veren kuruluştur. Verilen karbon kredileri, karbon piyasalarındaki diğer kuruluşlar tarafından emisyonlarını dengelemek için kullanılabilmektedir. Bugüne kadar, 1.806’dan fazla sertifikalı VCS projesi, atmosferden 928 milyon tCO2 ve diğer GHG emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğine karşı önemli katkılar sağlamıştır. Böylece proje sahipleri doğrulanmış karbon birimlerine (VCU – Verified Carbon Units) sahip olmaktadır.

İklim değişikliği ile mmücadele alanında en nitelikli projeleri geliştirmenize ve uzun vadeli iş fırsatlarını gerçekleştirmenize yardımcı olmak için VCS ile çalışıyor, projelerinizi VCS standartlarına uygun olarak değerlendiriyoruz.