İklim Piyasası Danışmanlığı & Politika Analizi

İklim değişikliği sorunuyla mücadele, ulusları bir araya getirecek işbirlikçi bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu nedenle, iklim krizi ile mücadele ve adaptasyon çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlar, iklim değişikliğinin etkilerini önlemek veya azaltmak için önlemler almakta, politikalar oluşturmakta ve büyük mali fonlar organize etmektedir. Geliştirilen politikaların etkilerinin detaylı bir şekilde incelenip değerlendirilmesi ise belirlenen küresel hedeflere ulaşılabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Climate Solution olarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları kapsamında hedef ve sorumlulukları ana hatlarıyla belirtilen eylem planlarının geliştirilmesi için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Hızla gelişen iklim politikaları ve uygulamaları arasında karbon fiyatlandırması, sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği ile mücadelede en önemli ve etkili araçlardan biri haline gelmiştir. Karbon fiyatlandırması; emisyon ticaret sistemleri (ETS), emisyon azaltım fonları ve karbon vergilendirmesi gibi çeşitli uygulamalardan etkilenen dinamik bir süreçtir. ETS platformlarındaki arz ve talep, sera gazı emisyonları (karbon) için bir piyasa fiyatı oluşturur ve iklim değişikliğinin finansal durumuna yön verir. Climate Solutions olarak, yeni oluşturulan emisyon ticaret sistemlerinin geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri sunuyor, karbon fiyatlandırması konusundaki deneyimlerimizi kurum ve kuruluşlarla paylaşıyoruz.
Diğer yandan, iklim piyasalarının gelişimi, küresel iklim değişikliği hedeflerine giden yolda çalışmalara büyük katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle, davetkar bir karbon piyasası, küresel net sıfır hedeflerine doğru atılan adımları hızlandırabilir, iklim değişikliğine karşı etkili bir araç olarak kullanılabilir. Karbon piyasalarında uzman ekibimiz ile karbon piyasasının gelişimi konusunda danışmanlık veriyor, karbon piyasası için en uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlıyoruz.
Karbon piyasalarıyla ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Climate Solution

Reframe The Future