İklim Finansmanı

İklim finansmanı, iklim değişikliğinin etkilerinin yavaşlatılması amacıyla yerel, ulusal veya uluslararası kurumlardan sağlanan finansmanı ifade etmektedir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması’nın mali çağrıları, küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutmak için iddialı ancak gerekli hedefler koyuyor. Paris Anlaşması, bu küresel hedef doğrultusunda ekonomik ve sosyal dönüşümü zorunlu kılmaktadır. İklim finansmanı ise bu dönüşümlerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Paris Anlaşması, bu amaç doğrultusunda gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından destek sağlaması ve gönüllü emisyon azaltım programlarının devreye alınması ile ilgili de çağrılarda bulunmaktadır. Bu noktada iklim finansmanı, etkili emisyon azaltımı için büyük önem taşır, çünkü küresel hedeflere ulaşmamızı sağlayacak emisyon azaltımları büyük ölçekli yatırımlar gerektirmektedir.

İklim değişikliği çözümlerine destek veren bu finansal ortam, iklim değişikliğine karşı projeler geliştiren şirketler için büyük fırsatlar yaratmaktadır. Bu projelerin ürettiği karbon varlıkları ise projeden maksimum potansiyeli elde edebilmek için uygun bir şekilde yönetilmelidir. Öyle ki, şu anda, birçok şirket karbon varlıklarının yönetimi ve karbon piyasasının dinamikleri tanıdık gelmediği için karbon piyasalarında yerini almaktan kaçınmaktadır. Ancak bu durum, şirketler için önemli bir fırsat maliyetine yol açabilir. Climate Solutions olarak karbon varlık yönetimi, karbon ticareti ve küresel iklim finansmanına erişim konusundaki uzmanlığımızı emisyon azaltım potansiyellerini değerlendirmek isteyen şirketlere sunuyor, karbon piyasasına dahil olmalarını sağlıyoruz.

Climate Solution

Reframe The Future