Rüzgar enerjisi, rüzgar türbünlerinde rüzgarın gücünden faydalanarak elektrik üretiminin gerçekleştiği bir yenilenebilir enerji çeşididir. Özellikle Türkiye’nin coğrafi konumu sayesinde rüzgar enerjisine elverişli olması nedeniyle, ülkemizin neredeyse tüm coğrafi bölgesinde rüzgar enerjisi üretmek amacıyla rüzgar türbünleri kurulmuştur.

Tüm dünyada yaygınlaşan rüzgar enerjisi projelerinde olduğu gibi, ülkemizde mevcut yapılanmış rüzgar enerji santrallerinin gönüllü emisyon azaltım projelendirme ve sertifikasyon süreçlerinde danışmanlık vermekteyiz.