Doğa temelli çözümler olarak adlandırılan projelerin, tüm dünyanın özellikle son yıllarda artan etkileriyle karşı karşıya kaldığı küresel ısınmayı sınırlayabilme noktasında büyük ölçüde katkıda bulunabileceği ön görülmektedir.

Dünyadaki güncel teknolojik ve bilimsel ilerlemelerin takip edildiği, doğa ve ekosistemi temel alan yeni proje çalışmaları hızla devam etmektedir.