Dünyada ve ülkemizde nüfus artışına paralel olarak gıda ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu noktada, özellikle toprak verimliliği ve toprak verimliliğine bağlı yetişecek ürünlerin kalitesini artırıcı parametreler ön plana çıkmaktadır. Toprak verimliliği ile birlikte, tarım alanlarının elverişli kullanımına yönelik bilimsel çalışmalar da son yıllarda hız kazanmıştır.

Organik toprak çalışmaları, tarımsal uygulamaların yanı sıra toprak yönetimi, hidroloji ve bitki örtüsü sistemlerini de etkileyebilecek projeler arasında yer almaktadır. Bu çalışmalar sayesinde, şirketimiz bahsi geçen organik toprak çalışmalarıyla birlikte bir dizi proje faaliyetine danışmanlık hizmeti sunmaktır.