Çöp Gazı (LFG) üretim prosesinde, katı atık depolama tesislerindeki organik materyallerin anaerobik ortamda farklı mikroorganizmaların rol aldığı fermentasyon sonucu oluşan çöp gazının rigol (gaz toplama bacaları) sistemleri ile toplanıp vakumlanarak, bu gazın kojenerasyon sistemlerinde yakılmasıyla enerji elde edilmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye’nin farklı bölgelerinde LFG üretiminin gerçekleştiği katı atık depolama tesisleri bulunmaktadır.

Katı Atık (Entegre Katı Atık) Yönetim sistemleri tesislerine danışmanlık verdiğimiz çöp gazı projelerimizde, sürdürülebilir katı atık yönetiminin gerçekleştirilmesiyle birlikte, emisyon azaltımlarının nicelleştirilerek proje sahiplerine finansal anlamda katkı sağlanmaktadır.