The Gold Standard

Gold Standard, merkezi İsviçre’de olan ve 60 sivil toplum kuruluşunun desteklediği küresel ölçekteki en titiz ve prestijli sertifika programlarından biridir. Belirlediği standartlarla, iklim ve kalkınma projelerinin etkilerini ölçer, onaylar ve projeleri sertifikalandırır. Gönüllü piyasalarda, iklim değişikliği ve sürdürülebilir gelişmeyi göz önünde bulundurarak, yüksek kalitede emisyon azaltım projelerinin oluşturulabilmesi için bir rehber görevi görür.

Gold Standard (GS) projeleri Birleşmiş Milletlerin bağımsız güvenilir denetçileri tarafından incelenmektedir. Proje, CO2 emisyonlarında fiili düşüş sağlamalı, sosyal, ekonomik ve teknik gelişmelere uygun olmalıdır. Gold Standard, projenin faydalarının tanımlanabilmesi için sürdürülebilir kalkınma indikatörleri (hava kalitesi, su kalitesi, biyoçeşitlilik vb.) belirlemiştir. Proje, yenilenebilir enerji veya enerji verimliliği teknolojileri üzerine bilgi ve deneyimini gelişmekte olan ülkelerle paylaşmalıdır. Gold Standard, karbon kredisi vermeyi amaçlayan iklim koruma projelerinden kurumsal tedarik zinciri müdahalelerine kadar birçok iklim çalışmasını kapsamaktadır. Sonuç olarak, projeler standartlara göre sertifikalandırılarak, sonuçların ölçüldüğü ve doğrulandığı konusunda bir güven sağlanmış olur ve Paris İklim Anlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik ilerlemeler izlenir.