International Carbon Registry (ICR)

International Carbon Registry (ICR), iklim projelerinin elektronik olarak kaydedilmesini ve ICR karbon kredilerinin (ICC’ler) verilmesini sağlar. Ayrıca ICR, emisyonları etkin ve şeffaf bir şekilde azaltmayı amaçlayan kuruluşlara karbon kredileri aktarmak için bir platform görevi görür. ICR İzlanda merkezli olup, İzlanda’nın 20. yüzyılda fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş hikayesinin, diğer ülkelere yenilenebilir enerji paylarını artırma ve ekonomiyi karbondan arındırma konusunda ilham olmasını amaçlamaktadır. ICR’nin misyonu, iklim değişikliğini sınırlamaya, küresel ekonomiyi karbondan arındırmaya ve net sıfıra ulaşmaya yardımcı olmak için karbon piyasaları aracılığıyla iklim eylemlerini ortaya çıkarmak ve büyütmektir. ICR kapsamında, dünya çapındaki emisyon azaltım projeleri, projelerinde öngörülen ve gerçek azaltım sonuçlarına dayalı olarak karbon kredilerini kaydedebilir ve yayınlayabilir. Projeler emisyon azaltma/kaçınma, ayırma veya kaldırma olabilir. ICR’nin nihai amacı, gönüllü karbon piyasalarının ve iklim eylemlerinin ölçeklenmesini desteklemek ve Net-Sıfır veya Karbon Nötr hedeflerinin şeffaf beyanları için hem iklim projeleri, piyasa katılımcıları hem de karbon kredilerinin son kullanıcıları için bir platform sağlamaktır.