Sürdürülebilirlik ve iklim piyasalarına etkin katılım için şirketinize çözümler sunuyoruz.

Global carbon council (GCC)

Global Carbon Council (GCC), Gulf Organization for Research and Development tarafından geliştirilen bir programdır. Kuruluşların karbon ayak izlerini azaltmalarına ve düşük karbonlu projelerin benimsenerek sektörel ekonominin çeşitlenmesine yardımcı olmayı hedefleyen GCC, emisyon azaltım projelerinin belirli standartlara uyumunu sağlamak için yüksek hedefler koyar. Yeni bir program olan Global Carbon Council (GCC), projelerin sosyo-ekonomik hayata sağladığı katkıları da oldukça önemsemekte ve bu yönde yapılan çalışmaları desteklemektedir. Kuruluşlar tarafından uygulanan emisyon azaltımlarını düzenli bir şekilde takibi ve akabinde sertifikalandırılması için bir standart ortaya koyar.