Projelerinizin küresel olarak tanınmış gönüllü emisyon azaltım programlarına kaydını sağlıyoruz.

BioCarbon

Latin Amerika kökenli ve daha önce PROCLIMA olarak bilinen BioCarbon Registry, yüksek kaliteli karbon offset ve biyoçeşitlilik standartları altında çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik eylemleriyle uyumlu iklim değişikliğiyle mücadele eden projeleri onaylayan ve kayıt altına alan bir sertifika programdır. BioCarbon, tarım, ormancılık, ve diğer arazi kullanımı (AFOLU projeleri) de dahil olmak üzere, enerji, ulaşım ve atık yönetimi gibi alanlarda sera gazı azaltım projelerinin kurallara ve standartlara uygunluğunu gösteren bir sertifika programı olarak, küresel iklim projelerinin karbon kredilerine erişimini sağlar.